Házipénztár kezelése

penztarkezA pénzügy modul szerves része a házipénztár kezelő funkció. A rendszer tetszőleges számú házipénztár, tetszőleges devizanemben (valutában) történő kezelését teszi lehetővé. A rendszer különös gondot fordít a szigorú pénztárkezelésre - pénztárat csak megfelelő jogosultsággal rendelkező pénztáros kezelhet, és kizárólag a rendszeren belüli ismételt azonosítást, egyedi jelszó megadását követően.

Készpénzes számla készítésekor a rendszer beállításától függően pénztárbizonylat készítése akár automatikusan is történhet. Ezzel a lehetőséggel jelentősen egyszerűsíthető a házipénztárral kapcsolatos adminisztráció.

A rendszer lehetőséget biztosít a pénztárbizonylatok másolatainak lekérdezésére, napi pénztárjelentés, időszaki pénztárjelentés elkészítésére, valalmint a házipénztár(ak) átlagos pénzkészletének kiszámítására is.

Regisztrált partnereink a házipénztár használatáról bemutató animációt tekinthetnek meg a Partnereinknek/ Segédletek tárháza menüpontban.